400cc

FZ400RGX400XJ400DXJ400ZS
XJR400R
【RH02J】
XJR400
【4HM】

200cc-250cc

GX250MAJESTY250
【BA-SG03J】
MT-25
【JBK-RG10J】
TW200/225
YZF-R25
【JBK-RG10J】

125cc-155cc

BW’S125
【EBJ-SEA6J】
CYGNUS-X125
【2BJ-SED8J】
CYGNUS-X125
【EBJ-SEA5J】
CYGNUS-X125
【EBJ-SE44J】
CYGNUS-X125
【BC-SE12J】
CYGNUS-X125
【台湾5期Fi】
MAJESTY125MAJESTY S
【2BK-SG52J】
MAJESTY S
【JBK-SG28J】
NMAX
【2BJ-SED6J】
NMAX
【EBJ-SE86J】
NMAX155
【2BK-SG50J】